SERVEIS SANITARIS

 

Oferim un ventall de serveis sempre orientats al benestar físic i mental i al esenvolupament personal. Aquests serveis es realitzen per personal qualificat i sempre sota la supervisió de Vidactiva.

Disposem d'una àmplia bossa de treball on els millors professionals són seleccionats per Vidactiva per atendre les necessitats específiques de cada persona. Per a garantir un bon servei s'escull al professional segons la formació, experiència i afinitat amb la filosofia de Vidactiva.