SUPORT A L'ENSENYAMENT

 

CLASSES DE REFORÇ

Servei realitzat per professionals titulats que ofereixen Classes particulars. Són classes de reforç, preparació d’exàmens o assignatures específiques, que estan adaptades a a les necessitats de cada estudiant incloent els nivells de Primària, ESO i Batxillerat.


REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

La reeducació psicopedagògica es defineix com una intervenció psicoeducativa específica orientada a alumnes, ja sigui de primària o secundària, que mostrin alguna dificultat concreta vinculada a la presència d’algun tipus de trastorn específic de l’aprenentatge (dislèxia, disgrafia, discalcúlia, TANV) o altres trastorns que afecten l’aprenentatge (TDAH, TEA). No només se centra en el rendiment acadèmic, sinó que també intervé en factors emocionals i conductuals. Estimula les diferents funcions cognitives, fomenta la generació i generalització d’estratègies i ensenya a desenvolupar recursos propis mitjançant les potencialitats de cada nen/a, que permetin compensar i millorar aquelles àrees on el rendiment sigui deficitari o millorable


LOGOPEDA

La logopèdia és la professió especialitzada en els processos de la comunicació humana i de la deglució. El logopeda és el professional especialitzat en l'estudi, la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats de la comunicació i de la deglució en adults i en nens. Les dificultats comunicatives inclouen problemes de veu i de parla, de llenguatge verbal, oral i escrit, de llenguatge no verbal i de pragmàtica, és a dir, de l'ús de llenguatge


IDIOMES

Idiomes per a totes les edats, classes particulars o en grups. Personalitzem en les necessitats de cada persona.


  • ANGLÈS
  • FRANCÈS
  • ALEMANY
  • ITALIÀ
  • ALTRES...

Centre de Dia Vidactiva · Carrer del Claustre 48 Terrassa · domiciliaria@centrevidactiva.com · Telèfon 93 731 92 46