Vidactiva és un grup de professionals dedicats única i exclusivament al servei de les persones. Centre de dia per a Gent Grant, Atenció Domiciliària i Formació.

Vidactiva va obrir les seves portes com a centre de dia al juny de 2012, la Conxa va estrenar les nostres instal·lacions i compartir el nostre primer any de vida, un any ple de esforç i experiències emocionants que han estat contínues fins a dia d'avui.


clica el botó

Oferim una visió diferent de l'assistència en un entorn on la persona i la família són els protagonistes i on hi tenen el màxim d'autonomia i milloren les seves capacitats físiques i mentals. Oferim una atenció personalitzada i una alta especialització en persones amb dèficits de mobilitat, un tracte individualitzat depenent de les necessitats i capacitats de cada persona.

 

Els serveis d'atenció domiciliària són un conjunt organitzat de recursos i accions que s'ofereixen al domicili de qui els demanda. Els serveis que s'ofereixen estan relacionats amb la millora de les qualitats físiques i mentals de les persones, el seu benestar i la seva autonomia. Des de professionals sanitaris a teràpies específiques i nutrició.

clica el botó