SERVEI TREBALLADORA FAMILIAR A DOMICILI

S’ofereix servei de treballador familiar que atén llars proporcionant servei de cures i atencions requerides, i realitza les tasques domèstiques bàsiques. Les tasques més destacades són:

  • Contribueix al seguiment dels casos assistencials amb altres professionals dels serveis socials o sanitaris
  • Controla els hàbits alimentaris de la persona assistida
  • Assegura la higiene personal de la persona assistida
  • Fa la neteja de la llar
  • Atén les necessitats afectives, físiques i socials de la persona assistida.

Contribueix a la integració social de la persona assistida.