SERVEI DE LOGOPÈDIA A DOMICILI

S’ofereix servei de Logopèdia que facilita a les famílies el tractament logopèdic a domicili, sense haver de desplaçar-se, amb uns horaris adaptats a les seves necessitats. Es garanteix un servei d’alta qualitat als clients de totes les edats, donant resposta a les diferents dificultats que poden presentar els clients en relació al llenguatge en les seves vessants. El funcionament del servei té un caràcter professional que ve guiat per un diagnòstic o valoració inicial, realitzada per un professional experimentat de la logopèdia, amb la finalitat d’establir les possibles causes de les dificultats, així com les vies de tractament d’aquestes. Un cop finalitzat el procés diagnòstic, aquest és comunicat al client i s’estableixen les vies d’intervenció, el nombre de sessions setmanals i la necessitat de la participació d’altres professionals en cas de que es consideri necessari.