SERVEI D'INFERMERIA A DOMICILI

S’ofereix servei d’infermeria que té com a missió identificar les necessitats de salut de les persones i proporcionar cures als pacients a fi de promocionar la salut, prevenir i detectar complicacions i contribuir a un major benestar del client.

El servei està orientat a tenir cura dels pacients oferint-los una atenció integra, segura i càlida. El treball realitzat vol promoure l’autonomia dels pacients, gestionar les cures amb plans personalitzats i assegurar la continuïtat de les cures amb la realització de les tècniques de infermeria.