SERVEI D'ENTRENADOR PERSONAL

S’ofereix servei d’entrenament personal que inclou un seguiment de programes tan físics com nutricionals, per garantir el manteniment de l’estat físic o evitar els signes físics d’envelliment corporal. Inicialment es fa una exploració del client per veure els objectius que es volen assolir, a continuació, es prepara una rutina d’exercicis a treballar amb la supervisió i seguiment de l’entrenador.