PRIMERS AUXILIS

 

Durada: 20 hores

              • - Conceptes generals

               - Cadena de supervivència.

               - Pautes d’actuació davant d’una situació d’emergències: conducta PAS.

               - Anatomia aparell cardiorespiratori. Parada cardiorrespiratòria.

               - Suport Vital Basic: algoritme universal.

               - Alteració de la consciència.

               - Primers auxilis davant de:

               o Obstrucció de la via aerea per cos estrany.

               o Hemorràgies i xocs.

               o Cremades.

               o Traumatismes

               o Intoxicacions.

               o Lesions als ulls, l’orella i el nas.

               o Picades i mossegades d’animals.

               o Convulsions.

               - Anafilaxi, reaccions al·lèrgiques.

               - Urgències endocrines.

               - Trastorns per excés de calor i fred.

               - La farmaciola.