DEMENCIES I SINDROME CONFUSIONAL

 

Durada: 6 hores

              • Definició de demencia
              • classificació
              • Clínica
              • Diagnòstic
              • Abordatge terapèutic
              • Definició de síndrome confusional
              • Clínica
              • Causes
              • Diagnòstic
              • Abordatge terapèutic