TRANSFERÈNCIES I MOBILITAT

Objectiu: facilitar diferents consells i protocols d’ús pràctic a l’hora de practicar transferències i mobilitzar els pacients i persones amb algun tipus de mobilitat reduïda.

 • Ergonomia
 • Mobilitat funcional
 • Tècniques de mobilitzacions i transferències
  • En el llit
  • En sedestació
  • Transferències decúbit-sedestació
  • Aixecaments del terra
 • Productes de suport per a la mobilitat
  • Bastó
  • Crosses
  • Caminador
  • Cadira de rodes
 • Pràctica

TRANSFERÈNCIA EN GRUA

Objectiu: millorar la qualitat de vida de les persones grans i del personal sanitari, mitjançant l’ús de la grua.

 • Tipus de grua
  • Fixa
  • Activa
  • Passiva
 • Maneig de la grua
  • Ús correcte
  • Mesures de seguretat
  • Solució de problemes
 • Material i entorn
  • Preparació del material
  • Entorn facilitador
 • Comunicació
  • Escolta activa
  • Empatia
 • Pràctica amb grua
  • Role playing
 • Visionat de la bona praxis

CONTENCIONS

Objectiu: Oferir eines de contenció verbal i no verbal per a reconduir una situació de crisis en l’àmbit geriàtric, alhora que es minimitza el risc físic per la persona gran i el personal sanitari.

 • Tipus de contencions:
  • Verbal:
   • Comunicació verbal i no verbal
   • Habilitats de comunicació
  • Física:
   • Restriccions
   • Subjeccions
 • Conseqüències de les contencions
 • Bona pràctica
 • Intercanvi d’experiències professionals
 • Alternatives