SÍNDROMES GERIÀTRIQUES

Durada: 6 hores

Objectiu: Conèixer les aspectes de la salut que poden conduir a una situació de dependència, quines són les malalties més freqüents que la provoquen i quines cures cal portar a terme.

Què és una síndrome geriàtrica?

Aparició de la síndrome geriàtrica

Tipus de síndromes geriàtriques:

    • Caigudes
    • Incontinència urinària
    • Immobilitat
    • Deteriorament cognitiu
    • Depressió
    • Deteriorament funcional
    • Etc

Causes de les síndromes geriàtriques

Conseqüències de les síndromes geriàtriques

Prevenció de les síndromes geriàtriques

Treball pràctic sobre un visionat