ALZHEIMER, PARKINSON I ICTUS

Objectiu: Actuació especifica en persones grans que presenten disfuncions a causa d’una malaltia neurològica.

DEMENCIA I ALZHEIMER

Objectiu: Donar a conèixer la malaltia d’Alzheimer i altres demències, les seves característiques i evolució així com donar pautes de maneig i nocions sobre les teràpies d'estimulació cognitiva.

 • Tipus de demències i fases
 • Trastorns cognitius i intervenció:
  • Memòria, atenció, concentració
 • Trastorns psicològics/conductuals i intervenció
  • ansietat, depressió, agressivitat, deambulació, etc.
 • Trastorns de la comunicació i intervenció
  • afàsia, anomia, parafàsies, ecolàlia, mutisme
 • AVD Bàsiques i AVD Instrumentals
 • Estimulació cognitiva i psicomotriu
 • Adequació de l’entorn
 • Ús de les contencions
 • Atenció al cuidador
 • Anàlisi de casos pràctics

ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL

Objectiu: Donar a conèixer l’ICTUS, les seves causes, característiques i conseqüències per tal de donar pautes de maneig i nocions sobre l’atenció que requereix.

 • Què és un ICTUS i quines són les causes
 • Trastorns motors i intervenció
 • Trastorns de la comunicació i intervenció
 • Trastorns de la percepció i intervenció
 • Trastorns emocionals, psicològics i de la conducta i intervenció
 • AVD Bàsiques i AVD Instrumentals
 • Mobilitzacions i transferències
 • Productes de suport i adaptacions

PARKINSON

Objectiu: Donar a conèixer els coneixements bàsics sobre que és , com es desenvolupa i evoluciona la malaltia de Parkinson, incidint amb les característiques que presenten i l’atenció que requereixen les persones afectades.

 • Què és la malaltia de Parkinson?
 • Trastorns motors i intervenció
 • Trastorns cognitius, estat d’ànim i intervenció
 • Trastorns de la comunicació i intervenció
 • Trastorns de la deglució i intervenció
 • AVD Bàsiques i AVD Instrumentals
 • Mobilitzacions i transferències
 • Productes de suport i adaptacions