ACTUACIÓ OCUPACIONAL EN GERIATRIA

 

Objectiu: aplicar les tècniques de cures bàsiques a la persona gran per tal de millor la seva qualitat de vida en les dimensions bio-psico-socials.

 • Teràpia Ocupacional
  • Disciplina
  • Àmbits d’intervenció
  • Pilars de la Teràpia Ocupacional
   • Persona
   • Ocupació
   • Entorn
 • Escales de valoració geriàtrica
  • Utilitat
  • Tipus:
   • Valoració funcional
   • Valoració cognitiva i afectiva
   • Valoració mediambiental
   • Història clínica
   • Història de vida
   • Examen físic
 • Ocupació/Activitat terapèutica
  • Objectius
  • Característiques

ENTORN

Objectiu: conèixer els diferents entorns que influeixen directament en el funcionament de la persona per tal de modificar-los o adaptar-los a les seves necessitats.

 • Tipus:
  • Social, Cultural i Físic
 • Importància de l’entorn amb persones amb dèficit cognitiu
 • Objectius de modificar l’entorn
  • Facilitar autonomia
  • Augmentar qualitat de vida
  • Evitar riscos
  • Disminuir angoixa
 • Imatges i casos pràctics
 • Visionat sobre la comunicació i acollida de la persona gran

PRODUCTES DE SUPORT

Objectiu: Conèixer els productes de suport que faciliten la realització de les activitats de la vida diària a la persona gran, afavorint una millor autonomia.

 • Tipus:
  • Per la mobilització personal
  • Per la cura personal
  • Mobiliari
  • Per la comunicació
  • Per les activitats lúdiques
  • Per la manipulació de productes
 • Objectius dels productes de suport
  • Prevenir, Facilitar, Compensar
 • Imatges i casos pràctics