PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA AVANÇADA

Durada: 15 hores

1. Piràmide de Dilts:

1.1. Conscient i inconscient

1.2. Estudi en profunditat de cada estadi de la piràmide

1.3. Tècniques de modelatge del llenguatge basats en la Piràmide de

1.4. Detecció de nivell d’un conflicte.

2. Les emocions:

2.1. La importància del període refractari en la presa de decisions.

2.2. Aprendre a reconèixer les emocions pròpies i les dels altres.

2.3. Aprendre a reconèixer el nostre període refractari i quan comença el punt de no retorn de començar a sentir una emoció per poder gestionar-les millor.

2.4. Com afecten les emocions en la presa de decisions i esperar el millor moment per prendre-les i per comunicar el que vull dir de la manera més eficient i assertiva possible.

3. El model de l’èxit: FASD

3.1. Seguretat

3.2. Desenvolupament

3.3. Estancament

3.4. Por. Utilitat de la por: pors paralitzants i ajudants. Parlarem del model de l’èxit més profundament amb dinàmiques per reconèixer els nostres models d’èxit i poder-los utilitzar en un futur.

4. Objectius personals: Comprovació kinestèsica

4.1. De què m’allunyen i a què m’apropen els objectius.

5. Canvi de creences

5.1. Què són les creences, judicis i prejudicis

5.2. Creences potenciadores i limitants

5.3. Canvis de creença

5.4. Inferències i concurrències

6. Les Posicions Perceptives. Tècnica per fer front als problemes i conflictes:

6.1. Dins

6.2. Fora

6.3. Dalt

6.4. Sota

6.5. A través

6.6. Lluny

6.7. Molt lluny

Les posicions perceptives són una eina bàsica per enfrontar-se als problemes i d’aquesta manera poder-los veure des de posicions diferents i donar-los l’enfoc que necessitem per poder solucionar-los. A més, veurem des de 3 posicions un mateix problema amb un interlocutor: com si fóssim un mateix, com si fóssim l’altre i com si fóssim un observador aliè a la conversa.

7. Metamodel del llenguatge

7.1 Explicació detallada del metamodel del llenguatge amb exercicis bàsics sobre les distorsions del llenguatge

8. L’estrella de valors

8.1. Quins són els nostres valors

8.2. Perquè són importants els valors

8.3. Objectius: perquè ens autoboicotegem?

8.4. L’estrella de valors: què hem vingut a fer a la nostra vida?