ELS SECRETS DE LA SEDUCCIÓ

Informació general

El curs tracta de com utilitzar els canals de comunicació de manera eficient per aconseguir el nostre objectiu. Basat en la comunicació verbal i no verbal.

Objectius

Aquest curs està dissenyat amb la intenció de sensibilitzar i proporcionar tècniques per a gestionar la comunicació diària i aconseguir el nostre objectiu, i està orientat a totes aquelles persones que volen millorar en el seu procés de comunicació/seducció/venda.

Temari

1. Eines bàsiques de comunicació. Adeqüar el llenguatge. La PNL.

2. Rapport: Empatia i assertivitat. L’escolta activa. Connectar amb l’interlocutor

3. Millorar la nostra imatge: Congruència.

4. Conèixer i portar a terme les tècniques més eficaces: el mirall. Acompassar i desacompassar.

5. Optimitzar les claus de la comunicació a través dels diferents estils comunicatius, i el poder del llenguatge verbal i no verbal.

6. Conèixer les bases de la gestió emocional i l'autocontrol.

Quins coneixements en treuré?

Quan acabi el curs seré capaç de comunicar-me millor en tots els àmbits de la meva vida ja sigui de forma presencial o no presencial. Aconseguiré unes eines per poder explicar millor el que vull dir i poder entendre d’una manera més eficaç el que em comunica l’interlocutor.