PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

Durada: 24 hores

1. Què és la PNL (ProgramacióNeuroLingüística)?

1.1 “El Mapa no és el Territori”. Cadascú de nosaltres té una definició de

1.2 Breu història de la PNL. Expliquem què és la PNL, com i quan va

1.3 Què estudia la PNL? Ens aturarem en què estudia la PNL, com ho fa la realitat i la percep depenent de com s’hi comunica, mitjançant els 5 sentits i, sobretot, les creences que té l’individu. sorgir, fent especial èmfasi en els seus creadors, Bandler i Grinder a l’Uniiversitat de Stanford i el significat de cada una de les 3 paraules que la defineixen: la

PROGRAMACIÓ, la NEUROCIÈNCIA i la LINGÜÍSTICA

2. El procés d’aprenentatge: etapes bàsiques Ens aturarem en cada una de les etapes del procés d’aprenentatge. Començarem amb la Incompetència Inconscient, passarem per la Incompetència Conscient, ens dirigirem cap a la Competència Conscient i arribarem, finalment, a la Competència Inconscient.

3. L’estructura del pensament:

3.1 El procés intern del llenguatge

3.2 Els sistemes representacionals (VAK):

3.2.1 Visual: com reconèixer les persones visuals

3.2.2 Auditiu: com reconèixer les persones auditives

3.2.3 Kinestèsic: com reconèixer les persones kinestèsiques Farem un exercici pràctic, un test, per reconèixer quina és la tendència principal de cada individu i quines implicacions té això en la comunicació entre cadascú. Explicarem què és el “feeling” entre persones i com es pot aconseguir.

3.3 Les submodalitats: canvis de submodalitats. Usos en tècniques per

3.4 Atomització i desatomització: Hi ha persones que tenen tendència a deixar addiccions (Veure SWISH). En aquest apartat estudiarem què són les submodalitats i com en són d’importants a l’hora d’estructurar els pensaments i els records, i com es poden modificar per modificar patrons de conducta de les persones. Veurem com d’importants són de cara a afrontar alguns dels problemes que ens trobarem a l’hora de comunicar-se amb altres persones i amb un mateix i com afecten als records. fixar-se en les coses petites que els envolten. En aquest punt veurem com ho fan i com poden deixar de fer-ho per millorar la seva relació amb l’entorn.

4. Saber QUÈ comunicar i COM comunicar-ho:

4.1 Procés IRCO. És el procés que tenim les persones per relacionar-nos amb la realitat del nostre entorn i com fem servir els sentits per quedar-nos amb la informació, per processar-la i finalment per treure- la a l’exterior. Ës un procés fonamental per relacionar-nos amb altres persones, i ens adonarem de com canviant la NOSTRA relació amb l’entorn, canvia la nostra relació amb altra gent.

5. La comunicació eficient:

5.1 Millorar la comunicació intrapersonal (veure Dilts). És un punt bàsic per millorar la comunicació amb els altres. Primer, ens hem de saber comunicar amb nosaltres mateixos

5.2 Millorar la comunicació interpersonal. A partir d’aquí veurem uns quants punts bàsics que ens han de servir per millorar la nostra comunicació amb altres persones. Veurem eines tan importants com l’empatia i l’assertivitat i hi aprofundirem per poder reconèixer quin tipus de persona tenim davant i com ens hi hem de comunicar.

5.3 L’empatia: escolta activa i tipus d’empatia. La comunicació ètica. Empatia, respecte i autenticitat.

5.4 L’assertivitat. Un punt bàsic de com dir les coses amb el nostre interlocutor. És el punt mig entre la passivitat i l’agressivitat. Com dir les coses segons el nostre punt de vista, volent dir el que EXACTAMENT volem dir, sense ferir la susceptibilitat de l’altre.

5.5 Les emocions: la importància del període refractari en la presa de decisions. Aprendre a reconèixer les emocions pròpies i les dels altres. Aprendre a reconèixer el nostre període refractari i quan comença el punt de no retorn de començar a sentir una emoció per poder gestionar-les millor. Com afecten les emocions en la presa de decisions i esperar el millor moment per prendre-les i per comunicar el que vull dir de la manera més eficient i assertiva possible.

5.6 Com accedim als pensaments: moviments oculars inconscients. Segons el tipus de pensament que tenim, movem els ulls d’una determinada manera. És un moviment inconscient, que generalment tothom fa igual i que ens pot servir per conèixer millor com pensa el nostre interlocutor, i, llavors, poder comunicar millor el que li volem dir.

6. Eines per a millorar la motivació dels professionals i l’estructura de la comunicació:

6.1 La Planilla Vital. La piràmide de Dilts. De la conducta al transpersonal. La importància de les creences. Creences limitants. Inferència i concurrències. És un model bàsic per accedir a la comunicació intrapersonal. És, potser, el model principal per conèixer-nos. És una piràmide que va del conscient a l’iconscient, com un “iceberg” i que va des de la conducta de la persona (conscient) cap a l’inconscient; del qual en formen part, les experiències viscudes, les habilitats/capacitats, els valors, les creences, la identitat i el transpersonal. Aquí ens aturarem en les creences i en veure a quin nivell de profunditat les tenim quan parlem, quan pensem i quan actuem.

7. Aplicació de la PNL amb l’atenció, fidelització i satisfacció de clients És un punt de diàleg de com podem aplicar tot el que hem parlat a cada sector en concret i quines eines podem utilitzar per comunicar millor el que volem dir amb QUI ho volem dir.

8. La PNL per a la resolució de conflictes:

8.1 Metamodel del llenguatge

8.1.2 Ús elegant del metamodel del llenguatge. Punts bàsics.

8.2 Distorsions del llenguatge

8.3 Eixos i patrons bàsics de la comunicació:

8.3.1 Detalls

8.3.2 Extensió

8.3.3 Connexió

8.3.4 Explorar els detalls, l’extensió i la connexió

8.4 Tipus de comunicació:

8.4.1 Comunicació Verbal conscient

8.4.2 Comunicació verbal inconscient

8.4.3 Comunicació no verbal conscient

8.4.4 Comunicació no verbal inconscient

8.5 Els 5 nivells de la comunicació: de la conversa tòpica a la conversa íntima i de recolzament Són un punt bàsic de la PNL. Estudiarem el Metamodel del llenguatge i tindrem l’atenció posada amb com fem servir el llenguatge, com el podem millorar i ens adonarem de quines són les causes bàsiques dels conflictes comunicatius entre les persones. Farem vàries dinàmiques per fer-nos conscients dels nostres punts febles i punts forts.

9. Liderar la comunicació:

9.1 Acompassar i desacompassar

9.2 Establir rapport

9.3 Liderar

Aprendrem com portar la comunicació cap a on vull, amb les eines bàsiques que necessito per poder-ho fer. Acompassar, que és actuar com el teu interlocutor, verbal i i no verbalment; desacompassar per poder aconseguir una comunicació més eficaç quan ens sigui útil. Establir rapport, assegurar-nos que el que estem aconseguint és realment el que volíem aconseguir i finalment, liderar la comunicació per fer que el missatge que vols fer arribar, arribi exactament com pretenies.

10. La Piràmide de Maslow: les necessitats

Farem una parada ràpida per veure la piràmide de les necessitats bàsiques de les persones. És molt important per comunicar millor, saber si l’interlocutor té alguna mancança en el moment d’iniciar la conversa, sobretot.

11. El model de l’èxit: FASD

11.1 Seguretat

11.2 Desenvolupament

11.3 Estancament

11.4 Por:

Utilitat de la por. Pors paralitzants i pors ajudants Parlarem del model de l’èxit més profundament amb dinàmiques per reconèixer els nostres models d’èxit i poder-los utilitzar en un futur

12. Objectius personals:

De què m’allunyen i a què m’apropen Mitjançant un exercici pràctic de percepció, serveix per saber si un objectiu que ens posem a la vida t’allunya d’alguna cosa que et fa por o t’acosta cap alguna cosa que t’aggrada.

13. ANCLATGES:

13.1 Utilitat dels anclatges en la comunicació

13.2 Tipus d’anclatges: anclatge simple, apilament d’anclatges, encadenament d’anclatges i anclatges analògics.

13.3 El cercle de l’excel.lència

Les tècniques de l’anclatge són molt útils per fer front a situacions no desitjades i ens comporten una certa inquietud i nerviosisme. Mitjançant un exercici pràctic aprendrem a realitzar tot tipus d’anclatges per poder millorar la nostra posició davant d’aquestes situacions.

14. El SWISH: tècnica de PNL per deixar addiccions

El swish és una eina molt potent que mitjançant el canvi de submodalitats dels sistemes representacionals, la persona pot arribar a deixar addiccions. Es fa servir per deixar el tabac, per exemple.

15. Les Posicions Perceptives.

Tècnica per fer front als problemes i conflictes:

15.1 Dins

15.2 Fora

15.3 Dalt

15.4 Sota

15.5 A través

15.6 Lluny

15.7 Molt llunY

Les posicions perceptives són una eina bàsica per enfrontar-se als problems i d’aquesta manera poder-los veure des de posicions diferents i donar-los l’enfoc que necessitem per poder soluiconar-los. A més, veurem des de 3 posicions un mateix problema amb un interlocutor: com si fóssim un mateix, com si fóssim l’altre i com si fóssim un observador aliè a la conversa.