LIDERATGE

DURADA: 8 hores

OBJECTIU GENERAL: Detectar i Millorar la capacitat de lideratge en els equips de treball

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

1. Aconseguir eines per al lideratge al lloc de treball.

2. Tenir un ampli ventall de tècniques de comunicació, motivació personal i laboral i gestió d’equips

3. Aplicar de forma pràctica les eines en el dia a dia de la seva feina.

CONTINGUTS:

1. Analitzar conceptes relacionats amb el lideratge: motivació, motivadors, satisfacció,....

2. Interioritzar el procés de la motivació, analitzant les necessitats i motivacions pròpies. GESTIÓ EMOCIONAL.

3. Determinar els agents i els principals factors que intervenen en el procés motivacional en l’àmbit laboral.

4. Analitzar les necessitats i motivacions dels nostres col·laboradors i els estímuls adeqüats que cal fer utilitzar. Ser un Gran Comunicador. EINES DE COMUNICACIÓ INTRA I INTERPERSONAL.

5. Posar de manifest aquells comportaments que cal evitar i els que cal potenciar (NIVELLS LÒGICS).

6. Determinar quines habilitats ha de tenir el directiu per motivar: LIDERATGE.