SERVEIS

Oferim un ventall de serveis sempre orientats al benestar físic i mental i al desenvolupament personal. Aquests serveis es realitzen per personal qualificat i sempre sota la supervisió de Vidactiva.

prev next
play
 


 

PROFESSIONALS

Disposem d'una àmplia bossa de treball on els millors professionals són seleccionats per Vidactiva per atendre les necessitats específiques de cada persona. Per a garantir un bon servei s'escull al professional segons la formació, experiència i afinitat amb la filosofia de Vidactiva.


PROGRAMA PERSONALITZAT

Si no teniu clar quin tipus de recurs seria el més adient per al vostre cas, nosaltres fem una valoració de la situació de cada cas i família, sempre des de una perspectiva global i professional.

 • Valoració de les necessitats
  • Socials
  • Familiars
  • Econòmiques
  • Ergonòmiques
  • Entorn
 • Estudi dels recursos més adients
  • Adaptació del entorn
  • Professionals
  • Activitas
 • Elaboració d'un Programa personalitzat
  • Segons les valoracions i necessitats establertes
 • Inici del Programa
  • Un cop aprovat i contractat
 • Control i Seguiment
  • Fins a la finalització del servei
 

Centre de Dia Vidactiva · Carrer del Claustre 48 Terrassa · domiciliaria@centrevidactiva.com · Telèfon 93 731 92 46